Denne nettsiden benytter seg av cookies for statistikk og for å forbedre kundeopplevelsen. Les mer om hvordan Sector Alarm benytter seg av cookies.   Jeg forstår

Vårt samfunnsansvar

Sector Alarm er opptatt av å gi tilbake til samfunnet. Derfor støtter vi veldedige organisasjoner som jobber for vanskeligstilte menneskers rettigheter. Under ser du organisasjoner som bidrar til å gjøre en forskjell, og som vi er stolte av å støtte.
Aktiv mot Kreft
Aktiv mot kreft ble etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i november 2007, og har som mål å fremme fysisk aktivitet og å støtte kreftsaken. Stiftelsen får inntekter gjennom friske menneskers fysiske aktivitet, og støtten brukes til å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og livskvalitet for kreftpasienter.

Besøk Aktiv mot Kreft
Kirkens Bymisjon
Sector Alarm støtter Bymisjonens årlige juleaksjon «Et lys i mørke». Kirkens Bymisjon gir gratis julemiddag til mennesker som av forskjellige årsaker har falt utenfor samfunnet. Mennesker med rusproblemer, de som ikke har et sted å bo og prostituerte får et varmt julemåltid og et hyggelig sted å tilbringe julaften sammen med mennesker som bryr seg.
Kirkens Nødhjelp
Sammen med Kirkens Nødhjelp arbeider vi for å redde og beskytte liv i katastrofesituasjoner. Dette innebærer å levere nødvendig hjelp og bidra med den innsatsen det til en hver tid er størst behov for. Samtidig styrkes lokalsamfunnenes muligheter til selv å møte kriser og bevare sin verdighet.
PLAN Norge
Fadderorganisasjonen Plan Norge er en del av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Plan, som jobber med 1,5 millioner fadderbarn og lokalsamfunn i 50 land. De jobber for at alle barn har rett til å gå på skole, få tilgang til helsetjenester, bli beskyttet mot vold, overgrep og forsømmelse, delta i samfunnet og være med å påvirke sine egne liv.
Tjenestehundens Hverdag
Sector Alarm har siden 2008 sponset Tjenestehundens Hverdag. Vi mener at organisasjonen gjør en stor og viktig jobb med å rekruttere politihunder som har reddet utallige liv.
Care
Care arbeider for kvinners rettigheter og vold mot kvinner. I tillegg gir de nødhjelp i kriser og katastrofesituasjoner. Internasjonalt jobber CARE i over 80 land.
Amnesty International
Amnesty drømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle. De eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.
Natteravnene
Natteravnene er en humanitær grasrotbevegelse som har som formål å forebygge vold og skadeverk. Grunntanken er at edrue, voksne menneskers tilstedeværelse virker dempende på urolige omgivelser.
Hjertet i vår tjeneste er menneskene
© SECTOR ALARM 2018